Search Lost IS (Rank) คืออะไร ?

Search Lost IS (Rank)

ส่วน Search Lost IS (Rank) คืออัตราเปอร์เซ็นต์ของโฆษณาที่ไม่โชว์ เพราะอันดับของโฆษณาต่ำจนเกินไป ค่านี้ยิ่งสูงแสดงให้เห็นถึงโฆษณาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะประมูลราคาคีย์เวิร์ด (Bidding) ต่ำเกินไป วิธีการแก้ไขในระยะสั้นคือต้อง Bidding คีย์เวิร์ดให้มากขึ้น ส่วนวิธีการแก้ไขในระยะยาวคือการเพิ่ม Quality Score ของคำให้มากขึ้นนั่นเอง

หมวดหมู่